Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku: 11,5%

05.11.2010
Według wstępnych, szacunkowych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w październiku 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 11,5%. W porównaniu do września 2010 roku wskaźnik nie uległ zmianie. W ujęciu rok do roku zwiększył się o 0,4 punktu procentowego. W październiku 2010 roku w całej Polsce bez pracy pozostawało 1,82 mln osób.
Źródło: MPiPS