Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2010: 12,9%

23.04.2010
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w marcu 2010 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,9% wobec 13% w lutym. W porównaniu do marca 2009 roku wskaźnik wzrósł o 1,8 punktu procentowego. Największy odsetek osób pozostających bez pracy rejestrowano w województwie: warmińsko-mazurskim (21,1%), zachodnio-pomorskim (17,7%), kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 16,9%). Najmniejszą wartość wskaźnika zanotowano na Mazowszu (9,8%), w Wielkopolsce (10,1%) i na Śląsku (10,3%).
Źródło: GUS