Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2010: 12,9%

08.04.2010
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w marcu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,9%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w miesiącu poprzednim. Mniejszy odsetek osób w urzędach pracy odnotowano w 11 województwach – największy spadek charakteryzuje województwo lubuskie oraz warmińsko-mazurskie. Na Dolnym Śląsku, Mazowszu, w Małopolsce oraz Wielkopolsce stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na niezmienionym poziomie. Jedynym regionem w Polsce, gdzie odnotowano wzrost tego wskaźnika (o 0,1 punktu procentowego), jest województwo śląskie.
Źródło: MPiPS