Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2010: 13,0%

26.03.2010
Główny Urząd Statystyczny podał, że w lutym 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13% wobec 12,7% w styczniu. W stosunku do lutego 2009 roku wskaźnik wzrósł o 2,1 punktu procentowego. Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w woj. warmińsko-mazurskim (21,6%), zachodnio-pomorskim (18%) i lubuskim (17,4%). Najmniej problemów z bezrobociem było na Mazowszu (9,8%), w Wielkopolsce (10,1%) i na Śląsku (10,2%).
Źródło: GUS