Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2010: 13%

05.03.2010
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 13%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy zwiększył się o 0,3 punktu procentowego, natomiast w ujęciu rok do roku o 2,1 punkty procentowe. W lutym 2010 wzrost liczby bezrobotnych zanotowano we wszystkich województwach - największy dolnośląskim (0,5 punktu), a najmniejszy w podlaskim (mniej niż 0,1 punktu procentowego).
Źródło: MPiPS