Wiadomości

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2009: 11,9%

07.01.2010
Jak wynika z danych MPiPS, w grudniu 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 11,9%. W stosunku do miesiąca wcześniejszego odsetek osób zarejestrowanych jako bezrobotni zwiększył się o 0,5 punktu procentowego. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła we wszystkich województwach – najbardziej w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim (o 0,8 punktu procentowego), a najmniej na Mazowszu (o 0,2 punktu procentowego).
Źródło: MPiPS