Wiadomości

Stopa bezrobocia niższa niż przed rokiem

25.02.2015
Jak wynika z najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia w styczniu 2015 roku wyniosła 12% i była wyższa o 0,5 p.p. niż w grudniu ubiegłego roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, poziom bezrobocia spadł o blisko 1,9 p.p. Pod koniec stycznia b.r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,9 mln osób, z czego 976 tys. osób stanowiły kobiety.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny