Wiadomości

Stopa bezrobocia już prawie jednocyfrowa

29.09.2015
Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu osiągnęła poziom 10%. Równocześnie liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,5 mln osób. Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie wielkopolskim, gdzie tylko 6,5% osób aktywnych zawodowo nie posiadało pracy. Na kolejnych miejscach uplasowało się województwo śląskie i małopolskie, gdzie wskaźniki bezrobocia wyniosły odpowiednio 8,5% i 8,4%. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowały natomiast województwa: warmińsko-mazurskie (16,2%) i kujawsko-pomorskie (13,3%).
Źródło: GUS