Wiadomości

Stopa bezrobocia bez zmian, liczba bezrobotnych spada

07.08.2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia w lipcu 2018 roku była taka sama jak w miesiącu poprzednim i wynosiła 5,9%. Zmniejszyła się natomiast liczba bezrobotnych. Bez pracy pozostawało 961,5 tys. osób i było to o 6,4 tys. osób mniej w stosunku do czerwca bieżącego roku. W lipcu zeszłego roku liczba bezrobotnych była o 178,5 tys. osób wyższa.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/