Wiadomości

Stoczniowa specustawa weszła w życie

07.01.2009
Obowiązuje już ustawa umożliwiająca sprzedaż majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie w drodze otwartego, nieograniczonego przetargu. Na mocy przepisów stoczniowcy, którzy zdecydują się na odejście z pracy, będą mogli otrzymać rekompensaty w wysokości od 20 do 60 tysięcy PLN. Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od stażu pracy, a także zwolniona od podatku dochodowego. Program ochronny dotyczy pracowników zatrudnionych przed 31 października 2008 roku. Jeżeli Komisja Europejska nie zdecyduje inaczej, sprzedaż majątku stoczni ma się zakończyć 31 maja 2009 roku.
Źródło: tvp.info