Wiadomości

Środki ZPORR wykorzystane w 94%

31.10.2008
W ramach środków przyznanych Polsce przez UE na lata 2004-2006, najlepiej wykorzystano fundusze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z łącznej puli 11,3 miliardów PLN przeznaczonych na ZPORR, wśród beneficjentów rozdysponowano już ponad 94% środków.
Źródło: MRR