Wiadomości

Sprzedaż detaliczna na plusie

28.10.2011
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu 2011 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,3 procent w ujęciu miesięcznym i o 11,4 procent rok do roku. Najszybciej rosła sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (o 29% rok do roku) oraz w dziale paliwa stałe, ciekłe, gazowe (o 20,9%). Spadków nie odnotowano natomiast w żadnym dziale.
Źródło: GUS