Wiadomości

Spośród wszystkich cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski 72% przybyło za pracą

25.10.2017
Według danych z Urzędu do Spraw Cudzoziemców w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku 137 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce. Zdecydowana większość spośród tych osób przybyła do Polski w związku z pracą. 65% wszystkich wniosków złożyli obywatele Ukrainy. Białorusini złożyli ich ok. 5%, a obywatele Indii ok. 4%.
Źródło: https://udsc.gov.pl/