Wiadomości

Spór zbiorowy pracowników Airbus Poland

05.11.2018
19 października 2018 roku organizacja zakładowa NSZZ Solidarność w Airbus Poland S.A. zorganizowała spór zbiorowy. Pracownicy sprzeciwiają się braku realizacji części zapisów porozumienia podpisanego między nimi a pracodawcą na początku bieżącego roku. Ponadto ich zdaniem decyzje, które podejmuje kadra zarządzająca w ich firmie są niezrozumiałe i mają bardzo zły wpływ na nastawienie pracowników i ogólny wizerunek przedsiębiorstwa. Protestujący zwracają także uwagę na braki wykwalifikowanych pracowników w różnych obszarach firmy.
Źródło: http://tysol.pl/