Wiadomości

Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

18.03.2009
Według danych GUS maleje zatrudnienie w firmach. W lutym 2009 roku przedsiębiorstwa, w których pracuje więcej niż dziewięć osób, zatrudniały niemal 5 352 tys. pracowników. To o ponad 22 tys. mniej niż w styczniu 2009 roku i o 11 tys. mniej niż w lutym 2008 roku. Mniejsza skłonność przedsiębiorców do zatrudniania przekłada się na ograniczenie tempa wzrostu płac. W lutym 2009 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 195,56 PLN. To wprawdzie o 5,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale już o 0,6% mniej niż w styczniu 2009 roku.
Źródło: GUS