Wiadomości

Spadek zatrudnienia w administracji

07.04.2015
Jak wynika z danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2014 roku nastąpił spadek zatrudnienia w korpusie służby cywilnej o 964 etaty (-0,8% w porównaniu z 2013 rokiem). Ze sprawozdania wynika, że najwięcej etatów ubyło w urzędach skarbowych – 424, administracji niezespolonej – 234 i w ministerstwach – 198. Wzrost zatrudnienia widoczny był tylko w urzędach centralnych (o 53 etaty).
Źródło: Serwis Służby Cywilnej