Wiadomości

Spadek stopy bezrobocia w kwietniu

24.05.2013
W kwietniu 2013 roku stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego w stosunku do marca 2013. Wskaźnik wyniósł tym samym 14%. Liczba osób bezrobotnych w kwietniu ukształtowała się na poziomie 2 255,7 tys.
Źródło: GUS