Wiadomości

Spadek realnych płac najwyższy od ponad 15 lat

22.11.2022
Według informacji podanych przez GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w październiku 2022 r. wyniosło 6687,92 zł brutto i było nominalnie o 13 proc. wyższe niż w ubiegłym roku. W zeszłym miesiącu również inflacja osiągnęła wyższy poziom, bo aż 17,9%. Jest to zatem drugi z kolei miesiąc, kiedy realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw osiągnęła wartość ujemną i wyniosła -4,16%. To najniższy wynik od 2005 r.
Źródło: https://www.bankier.pl/