Wiadomości

Spada liczba studentów

06.12.2011
W roku akademickim 2010/2011 na polskich uczelniach wyższych kształciło się ponad 1,8 mln studentów. W porównaniu do poprzedniego roku odnotowaliśmy spadek ich liczby o 3%. Równocześnie liczba absolwentów w roku akademickim 2009/2010 wyniosła 478,9 tys. i była o 9% wyższa niż w roku 2008/2009.
Źródło: GUS