Wiadomości

Spada liczba emerytów i rencistów, rosną ich świadczenia

18.06.2013
Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w I kwartale 2013 r. wyniosła 8991,8 tys. osób. Była mniejsza o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu
ubezpieczeń społecznych ukształtowała się z kolei na poziomie 1877,38 PLN i była o 5,8% wyższa niż przed rokiem.
Źródło: GUS