Wiadomości

Składka na ubezpieczenie pielęgnacyjne

11.05.2009
Do listopada 2009 roku rząd chce zakończyć pracę nad projektem ustawy o opiece długoterminowej. Na wzór krajów zachodnich proponuje się wprowadzenie obowiązkowej 1% składki pielęgnacyjnej, którą mają być objęte osoby pracujące, emeryci i renciści. Środki miałyby pokryć wzrastające koszty opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi. W 2008 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wydał na ten cel ponad 911 milionów PLN. W 2009 roku NFZ planuje przeznaczyć 1,08 miliarda PLN.
Źródło: gazetaprawna.pl