Wiadomości

Sierpień 2008: poziom bezrobocia w UE bez zmian

02.10.2008
W sierpniu 2008 roku stopa bezrobocia dla całej Wspólnoty ukształtowała się na poziomie 6,9% i w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się. Wyższe bezrobocie (7,5%) wystąpiło w strefie euro. Wśród krajów unijnych najmniejszy odsetek osób pozostających bez pracy wystąpił w Holandii (2,6%). Największe natężenie tego zjawiska miało natomiast miejsce w Hiszpanii (11,3%) oraz Słowacji (9,9%). W Polsce stopa bezrobocia w sierpniu ukształtowała się na poziomie niższym od „średniej unijnej” (6,7%).
Źródło: Eurostat