Wiadomości

Seminarium: Młodzi na rynku pracy – dylematy dla gospodarki i edukacji

19.08.2013
9 września 2013 roku w Krakowie na seminarium organizowanym przez PARP zostaną zaprezentowane wyniki III edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego. Krakowskie seminarium adresowane jest do przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji. Wyniki badań BKL staną się podstawą dyskusji o tym, jak można zwiększyć szanse absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz jak wygląda, a jak może wyglądać współpraca pracodawców z uczelniami. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Źródło: bkl.parp.gov.pl