Wiadomości

Sektor oferujący najwięcej wolnych miejsc pracy

21.06.2017
ABSL opublikowało raport o sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Wynika z niego, że w I kwartale 2017 r. działało 1078 centrów tego typu, które łącznie zatrudniały 244 tys. osób. Szacuje się, biorąc pod uwagę tempo rozwoju branży, że do 2020 r. w sektorze będzie pracować 300 tys. osób. Największą część zatrudnienia w omawianym sektorze (35 proc.) przypada na centra usług wspólnych (SSC). Kolejne są: centra IT (30 proc.), centra outsourcingowe (21 proc.) oraz centra R&D (14 proc.).
Źródło: http://businessinsider.com.pl/