Wiadomości

Samozatrudnieni pobierają wyższe zasiłki macierzyńskie niż pracownicy

24.04.2015
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, osoby samozatrudnione oraz zleceniobiorcy pobierają dwa razy wyższe zasiłki macierzyńskie niż pracownicy etatowi za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu. Ci pierwsi dostawali z ZUS średnio 12,9 tys. PLN, podczas gdy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – 6,9 tys. PLN. Dzieje się tak, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, jeśli samozatrudniony tuż przed okresem korzystania z uprawnień rodzicielskich wykaże wyższe przychody, przysługuje mu podwyższona podstawa wymiaru składki chorobowej. W rezultacie osoby pracujące na własną rękę mogą pobierać znacznie wyższy zasiłek macierzyński.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna