Wiadomości

Rząd przyjął założenia do przyszłorocznej ustawy budżetowej

15.07.2010
W 2011 roku PKB w Polsce wzrośnie o 3,5% - wynika z prognoz Rady Ministrów. Według rządowych założeń, stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec przyszłego roku wyniesie 9,9%. Realna płaca w gospodarce narodowej osiągnie poziom 3 359 PLN. Rada Ministrów zakłada również, że ceny towarów i usług w ujęciu rok do roku zwiększą się o 2,3%.
Źródło: Misterstwo Finansów