Wiadomości

Rynek pracy w ocenie Polaków

25.03.2009
Wyniki najnowszego sondażu CBOS pokazują, że aż 69% Polaków źle ocenia sytuację na krajowym rynku pracy. Badanie przeprowadzone w marcu bieżącego roku wykazało znaczące pogorszenie się opinii ankietowanych na temat perspektyw i rozwoju sytuacji na polskim rynku pracy w ciągu najbliższych miesięcy. Ostatni raz tak pesymistyczne prognozy Polaków zanotowano w 2002 roku.
Źródło: PAP