Wiadomości

Rynek pracy czeka na specjalistów

12.03.2015
Według najnowszych danych GUS, pod koniec IV kwartału 2014 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 54,4 tys., czyli o 9,5% mniej niż w III kwartale ubiegłego roku. Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba ta wzrosła o blisko 39%. W badanym czasie największą liczbą ofert pracy dysponowała sekcja przetwórstwo przemysłowe oraz handel (wraz z naprawą pojazdów samochodowych). Najczęściej poszukiwani byli specjaliści, głównie do spraw ekonomicznych i zarządzania, a także robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn, pracownicy usług i sprzedawcy oraz pracownicy biurowi.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny