Wiadomości

Rozwój akademickich biur karier

05.05.2014
Rzecznik Praw Absolwenta zaprezentował raport dotyczący funkcjonowania akademickich biur karier w Polsce. Jak wynika z przedstawionych danych do głównych zadań podejmowanych przez tego rodzaju instytucje należy: informowanie o ofertach pracy, staży i praktyk (99%), badania losów absolwentów (88%) oraz poradnictwo zawodowe (87%). Biura Karier działające przy uczelniach zajmują się również organizacją szkoleń dla studentów z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz kompetencji miękkich. W raporcie zawarto rekomendacje służące poprawie efektywności akademickich biur karier i zwiększaniu ich użyteczności dla studentów.
Źródło: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego