Wiadomości

Rozszerzenie Suwalskiej SSE to 700 nowych miejsc pracy

23.12.2013
17.12.2013 roku, na wniosek ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, przyjęto uchwałę o rozszerzeniu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Ełku, Suwałk i Łomży. Powiększenie obszaru o 30 ha powinno w ciągu kilku najbliższych lat przełożyć się na utworzenie blisko 700 nowych miejsc pracy. Z tego około 560 przypadałoby na samą strefę, a 110 na jej najbliższe otoczenie. Obecnie Suwalska SSE już przyczyniła się do rozwoju 50 przedsiębiorstw na wcześniej włączonych obszarach Suwałk i Łomży, dając zatrudnienie 3 600 pracownikom.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki