Wiadomości

Rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe po 7 dniach

20.08.2014
Dnia 12 sierpnia 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę upraszczającą procedury związane z zakładaniem firmy. Dotychczas załatwienie formalności zajmowało przedsiębiorcom ok. 25 dni. Według nowych przepisów czas ten będzie krótszy o ponad dwa tygodnie i wyniesie około 7 dni. To wszystko za sprawą nowego rozwiązania polegającego na nadawaniu podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Wprowadzone zmiany mając zachęcić Polaków do zakładania własnych biznesów.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości