Wiadomości

Rozpoczął się projekt „Praca w Polsce”

04.07.2009
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych rozpoczęła realizację rocznego programu „Praca w Polsce”. Podczas spotkania dla mediów dyskutowano o strategii outplacementu jako sposobie na walkę z kryzysem. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, outplacement to usługi świadczone dla pracowników zagrożonych utratą pracy lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia. W celu popularyzacji outplacementu prowadzone będą seminaria dla organizacji pozarządowych i pracodawców. Planuje się również wydanie specjalnych publikacji o charakterze doradczym.
Źródło: bezrobocie.org.pl