Wiadomości

Różne sposoby na walkę z recesją

30.08.2011
Szefowie największych instytucji finansowych, takich jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Rezerwa Federalna USA oraz Europejski Bank Centralny zgodnie przewidują, że światowej gospodarce grozi ponowna recesja. Jednak każda instytucja ma własne pomysły na walkę ze zbliżającym się globalnym spowolnieniem gospodarczym. Szefowa MFW Christine Lagarde proponuje dokapitalizowanie przez rządy w USA i Europie banków komercyjnych. Dzięki temu, instytucje finansowe będą mogły udzielać tańszych kredytów, co przyspieszy wzrost gospodarczy. Z kolei szef Rezerwy Federalnej – Ben Bernanke chce utrzymać zerowe stopy procentowe i wpompować w amerykańską gospodarkę tzw. puste pieniądze. Miałoby to ułatwić uzyskanie kredytu bankowego przedsiębiorcom oraz osłabić kurs dolara w stosunku do innych walut. Prezes Europejskiego Banku Centralnego – Jean-Claude Trichet opowiada się za zwiększeniem konkurencyjności europejskiego gospodarki i uelastycznieniu rynku pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl