Wiadomości

Rośnie skala nieprawidłowości związanych z wypłatą wynagrodzeń

13.10.2009
Według Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacili wynagrodzenia za pracę wzrosła w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku o 46% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku. Od stycznia do maja bieżącego roku łączna kwota niewypłaconych wynagrodzeń wyniosła 100,1 mln PLN. Przed rokiem należności te stanowiły kwotę 64,7 mln PLN.
Źródło: pip.gov.pl