Wiadomości

Rośnie rola usług w polskiej gospodarce

17.11.2014
Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, od końca lat 90. systematycznie rośnie zatrudnienie w sektorze usług, a maleje w przemyśle. Obecnie ponad 60% zatrudnionych pracuje w usługach. Według autorów raportu, miejsca pracy w usługach są mniej podatne na koniunkturę, niż w przemyśle. Jednak większa stabilność miejsc pracy nie oznacza większej stabilności zatrudnienia – sektor usług cechuje znaczna rotacja pracowników, popularność umów czasowych, czy duża rola zmiennych składników wynagrodzeń. Co więcej, jak wynika z raportu, około 60% bezrobotnych wcześniej pracowało w usługach. Jest to wynik dwa razy wyższy niż w przemyśle.
Źródło: NBP