Wiadomości

Rośnie poparcie dla interwencjonizmu państwowego

16.09.2009
67% badanych popiera wzrost ingerencji państwa w gospodarkę – wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie serwisu BBC World w 20 krajach z różnych części świata. 60% respondentów aprobuje zwiększanie wydatków państwa w celu pobudzenia wzrostu PKB, a 62% zgadza się na dofinansowanie z publicznych pieniędzy branż i przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu.
Źródło: parkiet.com