Wiadomości

Rośnie liczba telepracowników

28.11.2008
Coraz więcej Polaków podejmuje telepracę. Według badania zrealizowanego przez PBS DGA w 2008 roku co dwudziesty Polak pracował na odległość. Rok wcześniej osób takich było zaledwie 1%. Eksperci twierdzą, iż wzrost powszechności tej formy zatrudnienia wiązać należy ze zmianami legislacyjnymi. W 2007 roku definicja telepracy została umieszczona i uregulowana w kodeksie pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl