Wiadomości

Rośnie ilość oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

19.12.2017
Szacuje się, że takich oświadczeń do końca roku może być zarejestrowanych od 1,8 do nawet 2 milionów. Pozwalają one na zatrudnienie cudzoziemca bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Liczba wydanych zezwoleń również rośnie. Do połowy 2017 roku wydano ich około 108 tys. Nowe przepisy pozwolą rządowi na limitowanie liczby zatrudnionych obcokrajowców, jednak póki co użycie tego rozwiązania wydaje się wątpliwe.
Źródło: https://www.money.pl