Wiadomości

Rosja blokuje drogę zagranicznym inwestorom

14.08.2008
Pomimo, że w 2007 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Rosji osiągnął rekordową wartość 52 miliardów USD, to jednak dostęp inwestorów do niektórych sektorów czy branż gospodarki pozostaje ograniczony. Chodzi przede wszystkim o strategiczny sektor energetyczny. Barierą w przyciąganiu zagranicznego kapitału pozostaje niejasna polityka rządu oraz odwlekanie niezbędnych reform administracyjnych i legislacyjnych.
Źródło: OECD