Wiadomości

Rewolucyjne zmiany w systemie kształcenia lekarzy

22.09.2009
Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. Nowe propozycje przewidują między innymi zmiany w programach nauczania studentów medycyny, rezygnację z podziału na specjalizację szczegółową i podstawową, likwidację stażu zawodowego. Potrzeba zmiany systemu kształcenia wiąże się z rosnącym niedoborem kadry lekarskiej w Polsce. Rząd przewiduje, że przeprowadzenie reform mogłoby potrwać do 2017 roku. Z budżetu państwa na ten cel ma zostać przeznaczone 700 milionów PLN.
Źródło: gazetaprawna.pl