Wiadomości

Rekordowo niskie bezrobocie

08.08.2016
Jak wynika z najnowszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2016 roku wyniosła 8,6%. Jest to najlepszy wynik od czerwca 1991 roku. Co więcej, bezrobocie spadło w porównaniu z czerwcem o 0,2 p.p., a w odniesieniu do lipca 2015 roku – o 1,4 p.p. Najniższy wskaźnik bezrobocia w lipcu b.r. wystąpił w województwie wielkopolskim (5,3%), a najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim (14%).
Źródło: MRPiPS