Wiadomości

Reforma urzędów pracy

31.03.2014
W dniu 14 marca Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem zmian jest lepsze dostosowanie działalności urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych i oczekiwań pracodawców. Reforma, na wzór brytyjskich job-centers, zakłada przydzielanie doradcy każdemu zgłaszającemu się do urzędu – zarówno temu poszukującemu pracy, jak i temu, kto poszukuje pracowników. Najważniejszym założeniem zmian jest zróżnicowanie metod pomocy ze względu na sytuację osoby, która zwraca się do urzędu. Inne działania będą podejmowane w stosunku do osób oddalonych od rynku pracy, czy długotrwale bezrobotnych, a inne w stosunku do osób wymagających wsparcia w postaci szkolenia lub stażu.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej