Wiadomości

Realna szansa na jednocyfrowe bezrobocie

24.08.2015
Według aktualnych danych GUS, stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 10,1%. Oznacza to spadek o 0,2 p.p. w porównaniu z czerwcem. Jeśli w kolejnych miesiącach bezrobocie będzie spadać w podobnym tempie, można się spodziewać jednocyfrowej wartości. Najniższe bezrobocie na poziomie 6,6% zaobserwowano w województwie wielkopolskim. Na kolejnych miejscach uplasowała się Małopolska oraz Śląsk z wynikiem 8,6%. Z kolei największe trudności w poszukiwaniu pracy mogą mieć mieszkańcy Warmii i Mazur, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 16,3%.
Źródło: GUS