Wiadomości

Przetasowania w branży IT

12.09.2023
W ciągu ostatniego roku nastąpiły znaczne zmiany pod względem zapotrzebowania na specjalistów IT. Może to wynikać ze wstrzymania inwestycji dotyczących badań i rozwoju na rzecz doskonalenia już istniejących produktów. Firmy coraz częściej poszukują ekspertów, przez co zapotrzebowanie na początkujących i średnio zaawansowanych specjalistów spadło o przeszło 30%. Znaczne różnice wystąpiły także w poszczególnych specjalizacjach. Aktualnie zdecydowanie częściej poszukuje się specjalistów kategorii Analytics (wzrost zapotrzebowania o 51%), Security (+40%), Data (+25%), DevOps (+24%) oraz ERP (+20%). Natomiast mniejszą popularnością cieszą się języki Ruby (spadek zapotrzebowania o 49%) i Go (-26%), znajomość HTML (-24%), a także obszar gier (-32%).
Źródło: https://www.bankier.pl/