Wiadomości

Przełożeni – czego oczekują od nich pracownicy i co sami chcą poprawić?

08.04.2024
Jak wynika z badania „Lider w oczach pracowników” zrealizowanego dla Pluxee, niemal połowa ankietowanych brak docenienia, negatywne zachowania i słabe relacje z przełożonym rozpatruje jako powód do odejścia z firmy, niezależnie od satysfakcjonującego wynagrodzenia i obowiązków. Ponadto, blisko co czwarty pracownik oczekuje, że jego przełożony będzie częściej go doceniał oraz dziękował za rzetelne wykonywanie obowiązków. Natomiast badanie Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów „Rok Lidera 2023” wskazuje, że menedżerowie widzą potrzebę rozwijania się w zakresie budowania relacji z pracownikami (81%), motywowania ich (71%), krytycznego myślenia (78%), dążenia do rezultatów (77%), odporności na stres (53%), organizacji pracy (47%).
Źródło: https://www.bankier.pl