Wiadomości

Przedsiębiorcy gorzej oceniają koniunkturę

21.07.2016
Z danych NBP wynika, że w III kwartale 2016 roku wystąpiło przejściowe osłabienie koniunktury w III kwartale tego roku. Prognozy zatrudnienia utrzymały się na poziomie z II kwartału, zmniejszono przewidywane podwyżki płac i aktywność inwestycyjną. Już od trzech lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia, niż jego spadek. Osłabienie ma być przejściowe. Powoli rośnie presja płacowa, czyli naciski na pracodawców, by podnosili pensje. W drugim kwartale tego roku wydajność pracy wzrosła w ok. 45% firm.
Źródło: PAP