Wiadomości

Przeciętny dochód rozporządzalny w 2010 roku: 1 794,41 PLN

30.09.2011
Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że w 2010 roku przeciętny dochód rozporządzalny polskiego gospodarstwa domowego wyniósł 1 794,41 PLN. Najwięcej do dyspozycji miały gospodarstwa domowe pracowników nierobotniczych (3 076,64 PLN), a najmniej domostwa rencistów (1 342,11 PLN).
Źródło: GUS