Wiadomości

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 497,4 tys.

19.03.2013
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2013 roku. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach spadła w porównaniu ze styczniem 2013 roku o 0,2%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku 2012 spadła o 0,8%. Obecnie w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych jest 5 497,4 tys. osób.
Źródło: GUS