Wiadomości

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sierpniu 2009

16.09.2009
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2009 roku wyniosło 5 270,3 tysiące. W porównaniu do lipca bieżącego roku zatrudnienie spadło o 0,1 punktu procentowego (5,3 tysięcy). W stosunku do danych z sierpnia 2008 roku liczba pracujących w przedsiębiorstwach zmniejszyła się o 2,2 punkty procentowe (115,9 tysięcy). Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2009 wyniosło 3 268,69 PLN. W relacji lipiec-sierpień 2009 zanotowano spadek o 2,8 punktu procentowego (91,53 PLN). Natomiast w ujęciu rok do roku płace wzrosły o 3 punkty procentowe (98,06 PLN).
Źródło: GUS