Wiadomości

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku

26.09.2017
W sierpniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 6 026 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 6,6% r/r i wyniosło 4 493 PLN.
Źródło: http://stat.gov.pl